Aktivní propojení

Jak již bylo uvedeno v úvodu, je možné mezi komponentami na stránce vytvářet propojení. Propojení mezi dvěma komponentami vytváříme v definici umístění té výchozí nebo také zdrojové komponenty a odkazujeme v něm na komponentu cílovou. Zároveň uvádíme, kdy má být toto propojení aktivováno, při jaké události.

Jednoduché propojení, které zajišťuje odeslání filtrovacího formuláře do filtrovací tabulky může vypadat takto:

<cxd:connection target="comex.table.data:1023.grid" event="submit"/>

Do uzlu propojení je také možné vložit podmínku pomocí uzlu test, která může aktivaci konektivity za určité situaci zabránit. Účelem uzlu test, je-li uveden, je posbírat v okamžiku události aktuální informace a vyhodnotit je dle svého operátoru a případné vnořené struktury pro vyhodnocení, zda je výsledkem hodnota true nebo false. Propojení se pak aktivuje pouze, pokud je výsledkem true. Pokud není uzel test uveden, aktivuje se dané propojení vždy, tedy bezpodmínečně.

Možnosti konektivit jsou dány jednotlivými modifikátory a jejich definicemi, které tyto možnosti popisují. Použití těchto definic vám při skládání stránek usnadní editor stránek COMEX.