Uzel cxd:register

Definice registru existujících tříd, jejich rozsahů a modifikátorů. Existují dva druhy registru odlišených atributem type.

Základní typ(y) uzlu(ů): registerElmType;

<cxd:register
type="default|proprietary"
langs="mixed|omitted|only"
>
<cxd:lang ... /> *
<cxd:class ... /> +
</cxd:register>

Prvek cxd:register se nachází ve jmenném prostoru http://www.flexideo.com/comex/definition.

Atributy

type - Určuje typ registru - default nebo proprietary. Registru default obsahuje základní výchozí strukturu tříd, rozsahů a modifikátorů dodávaných a aktualizovaných s rozhraním comex; proprietary type obsahuje proprietální registr především modifikátorů specifických pro danou instanci, kde je uveden.(typ: string) TYP HODNOTY: string (string); (možnosti obsahu: default | proprietary)

langs - Určuje způsob nakládání s jazykově orientovanými uživatelskými popisy. Tj. zda tato definice obsahuje jak funkční, běžný popis, tak také uživatelské popisky (mixed) nebo zda jsou jazykově orientované popisky vynechány a je třeba je načíst samostatně (omitted) nebo zda jde naopak pouze o "jazykový" soubor, který sice zachovává strukturu běžné funkční definice, ale jen ve formě cxd:lang uzlů.(typ: string)

TYP HODNOTY: string (string);

Možnosti obsahu:

» mixed ~ Definice obsahuje běžný, funkční popis třídy i jazykově orientované uživatelské popisy.

» omitted ~ Definice obsahuje pouze běžný, funkční popis třídy bez jazykově orientovaných popisů.

» only ~ Definice obsahuje pouze jazykově orientované uživatelské popisy bez popisu funkčních prvků.

Potomci