Definování modifikátoru

Účelem definice modifikátorů je zmapovat patřičný kus programového kódu, jeho metody, vlastnosti, události a další charakteristiky tak, aby bylo možné jej pomocí editoru snadno propojit s aplikačním obsahem patřičné třídy v rámci požadované definice stránky (viz. příklad stránky).

Jak ukazuje příklad definice modifikátoru, je základem definice kmenový uzel modifier. Klíčovou roli v tomto uzlu hraje atribut inclusion, kde je uveden neinstanční odkaz přiřazující definovaný modifikátor do konkrétní třídy a jejího rozsahu a zároveň přiděluje modifikátoru jedinečné jméno (v rámci třídy a rozsahu).

Modifikátory, které jsou distribuovány spolu s technologií COMEX a jsou její součástí, nikdy v názvu neobsahují znak podtržítka. Proto se pro proprietální modifikátory doporučuje použít tohoto znaku, aby se spolehlivě v rámci třídy a rozsahu zabránilo i budoucímu překrytí názvu s některým modifikátorem původním.

Součásti definice modifikátoru

Dle schematu je v uzlu modifier třeba definovat, vedle popisků, také možné parametry, metody, vlastnosti a události.

<cxd:modifier
langs="mixed|omitted|only"
inclusion="{string}"
>
<cxd:lang/> ?
<cxd:params/> ?
<cxd:methods/> ?
<cxd:properties/> ?
<cxd:events/> ?
<cxd:types/> ?
</cxd:modifier>

Pro usnadnění v definici se opakujících datových typů je pak možné v uzlu modifikátoru definovat také vlastní datové typy, na které je v ostatních částech definice odkazováno. Definování těchto součástí viz. další popis.