Definice jazkových mutací

Definice COMEX mohou obsahovat jak funkční popis, tedy různá klíčová slova, seznamy a jiné hodnoty předurčeného významu, tak také pro uživatele určené popisy a další texty vč. vývojářských komentářů a dalších doprovodných textů. Tyto texty jsou od ostatního funkčního obsahu odděleny tak, že se vyskytují výhradně v uzlu lang. Popis uzlu a tím i možnosti jazykově mutovaných popisů viz. schema lang.

Kmeny jednotlivých typů definic (viz. schema uzlu definition obsahují atribut langs, který řídí způsob použití jazykové verze doprovodných textů pro uživatele.

Atribut langs má následující možnosti:

» mixed ~ Definice obsahuje běžný, funkční popis třídy i jazykově orientované texty

» omitted ~ Definice obsahuje pouze běžný, funkční popis třídy

» only ~ Definice obsahuje pouze jazykově orientované uživa

Programy, které definice využívají pak musí být schopny reagovat na všechny tři varianty definice. Pokud jazykové popisy chybí, je zvykem je umisťovat na stejné místo, kde se vyskytují definice funkční, jen patřičným jazykovým označením (souboru, názvu settingu či URL). Konvence pro použití jazykových mutací se většinou pak liší pro jednotlivé typy tříd (viz. základní popisy tříd).

Kombinace typů langs

Při kombinaci jazykově orientovaných obsahů bývá dodržována jedna obecná konvence. Týká se počtu obsažených jazyků a vychází z předpokladu, že by k určitému obsahu v určité konfiguraci a rozsahu měla existovat pouze jediná funkční definice, zatímco podstatou jazykově orientovaných popisů je možnost více jazykových popisů. Je-li tedy využita varianta mixed, tj. v jednom uzlu definice jsou jak jazykové popisy, tak také funkční obsah. U tohoto typu jsou jsou povoleny vícejazyčné popisy v jediném definičním uzlu, i když většinou je uváděn pouze výchozí (základní) jazyk dané aplikace, který je vždy specifikován. Pokud je však použi typ only, je zapovězeno vkládat více jazykových variant než právě jednu. Třetí typ omitted je z podstaty věci bez jazykových popisů.

Jazky pro struktury

Při použití typu mixed je jazykově orientovaný obsah lang vkládán vždy jako potomek popisovaného uzlu (viz. schema popisovaného uzlu, který by měl uzel lang vždy nabízet). Při použití typu only, kdy definice funkční uzly neobsahuje, je tato definice složena pouze z uzlů lang, jež jsou do sebe vnořovány. Tato struktura přesně kopíruje strukturu funkčního souboru, vč. identifikačních atributů name, id apod. umisťovaných do uzlů lang pro jejich explicitní přiřazení k funkční struktuře.