1-5 Podrobnější témata


Menu položek

Návod na zobrazení menu a jeho použití na stránce pracovní plochy flexideo.


Oblast soukromé a společné

Vysvětlení základního vyznamu soukromych a sdílenych složek.


Složky a přehledy

Stručné objasnění vyznamu složek a přehledů pracovní plochy intranetu flexideo.

Složka je princip obecně známý z operačních systémů. Jde o systém vytváření stromové struktury pro snadnější přístup k informacím a vyšší přehlednost a věcné roztřídění. Složky na pracovní ploše intranetu flexideo mají stejný význam. Většinou však neslouží přímo pro ukládání souborů (i když pomocí záložek tam soubory mohou být organizovány), ale slouží především k roztřídění přístupů k databázovým přehledům - tedy i k jednotlivým záznamům - dokumentům a také organizování nápovědy formou průvodců činnostmi.

Do složek jsou umísťovány vedle průvodců a dalších podsložek především přehledy dokumentů. Přehledy a jejich tvorba (více viz. přehledy dokumentů) jsou klíčovým prvkem flexibility nástrojů pracovní plochy.

Při zobrazení položek přehledu máte (mimo jiné) možnost jednu vybrat kliknutím a zobrazit tak složku vybraného dokumentu. Zde může být nabídnuto rovněž několik dalších vnořených přehledů s položkami většinou navázanými na předchozí vybranou. Můžete tak zobrazovat položky propojené přes výběrový uzel dokumentu.


Výstrahy a infa uživateli

Popis významu a použití jednotlivých metod výstrah a hlášení chyb.

Systém pro aktivní informování uživatele využívá několik druhů výstrah. Nejčastěji se jedná o automaticky skrývanou výstrahu o nějakém problému. Automatické skrývání je zavedeno z důvodu většího uživatelského komfortu. Kliknutím kamkoli do rámečku výstrahy zapříčiníte její okamžité skrytí. Pokud se naopak výstraha skryje, aniž byste ji stihli celou přečíst, máte možnost si text poslední výstrahy zobrazit tlačítkem s ikonou výstrahy (na konci nástrojové pracovní plochy).

Druhou formou výstrahy je klasické okénko s tlačítkem OK. Tímto způsobem bývají většinou zobrazovány chyby v nastavení, ve struktuře či neočekávané chyby. Těmto chybám běžní uživatelé rozumějí hůře nebo vůbec a podle uvážení či při častějším výskytu je doporočováno kontaktovat se správcem systému.

Na rozdíl od výstrah, popsaných v předchozím kroku, vyžadují tyto požadavky vaše rozhodnutí. Tyto požadavky mají dvě formy. Jednak je to forma běžného dialogového okna, kde se od vás buď očekává potvrzení tlačítkem OK nebo stornování postupu tlačítkem Storno.

Druhá forma jsou dialogová okna v barvách pracovní plochy, kde je výrazným písmem uveden hlavní dotaz a drobnějším šedivým písmem blížší vysvětlení. Tato okna také mohou používat kombinaci tlačítek OK a Storno nebo mohou využívat i kombinace jiné - např. Ano, Ne a Storno. Rovněž od vás mohou vyžadovat zadání určité hodnoty. Vše je však vysvětleno v konkrétním okně.

Úplně jiný účel mají okénka s informací o průběhu. Objeví se momentu spuštění akce, datového makra či hromadné úpravy a v momentu jejich ukončení opět zmizí. Tím indikují dokončení daného procesu. V případě akcí se může po jejím skončení ještě objevit informace o dokončení nebo v případě chyby patřičná vysvětlující výstraha. Vždy však záleží na konkrétní akci.


Záložky

Vysvětlení vyznamu a použití záložek.


1.1 Obecné1.2 Výstrahy1.3 Sekce v levém menu1.4 Plocha v hlavní (střední) části1-4 Vyhledání či úprava položky1-5 Podrobnější témata