Komentář comment

Pracovní komentář segmentu pro účely popisu defince. Nezobrazuje se finálnímu uživateli.

syntax
{Text}

Ke každému segmentu v definici je možné přiřazovat komentáře, jejichž účel je čistě pracovní.

Komentář je možné vložit všude tam, kde je možné dávat popis descr. Rozdíl je však v tom, že zatímco popis segmentu je využit ve vytvářené aplikaci, komentář se z definice nikam dál nedostane a slouží pouze ke komentování jejich segmentů. Výhodou oproti XML komentáři je především v jeho úmístění - tedy převážně v atributu a přesouvá se tedy či kopíruje spolu s komentovaným segmentem.


Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost comment je možné uvést u následujících uzlů:

ElementDef - šablona prvku (kmenová definice) - jako parametr;

AreaDef - šablona oblasti (kmenová definice) - jako parametr;

DocumentDef - dokument nebo šablona d. (kmenová definice) - jako parametr;

InterfaceDef - rozhraní (kmenová definice) - jako parametr;

action - odkaz na spustitelnou akci (substruktura definice);

cba - obal akcí a kontrolních pravidel (substruktura definice);

control - použití COMEX ovladače v dokumentu (substruktura definice);

admin-filter - položkový filtr dokumentu (substruktura definice);

mapp-to - mapování segmentu do externí aplikace (substruktura definice);

unmapped - ošetření nemapovaných prvků (substruktura definice);

mapp-to-app - kmen mapy do externí aplikace (substruktura definice);

join-mapp - propojení map dokumentů (substruktura definice);

pack - obal mapovaných dat (substruktura definice);

text - statický text (substruktura definice);

meta-data - Seznam metadat dokumentu (substruktura definice);

meta-element - prvek meta-dat (segment uvnitř definice);

element - prvek (segment uvnitř definice);

area - oblast (segment uvnitř definice);

check - kontrolní pravidlo (substruktura definice);

lang - jazyková nastavení (substruktura definice);

select - seznam výběrového prvku (substruktura definice);

option - položka výběru v prvku (substruktura definice);

param - substruktura modifikace pro nastavení pojmenovaného parametru (substruktura definice);

value - substruktura modifikace pro nastavení pojmenovaného parametru (substruktura definice);

modification - substruktura segmentu pro nastavení jeho comex modifikace s parametry (substruktura definice);

node - Hodnota a zařazení procesního uzlu. (substruktura definice);


Vlastnost comment

Pracovní komentář segmentu pro účely popisu defince. Nezobrazuje se finálnímu uživateli.

syntax
{Text}

Vlastnost codePopisek labelJméno nameZkratka shortOdkaz na šablonu based-onKomentář commentText obsahu contentPopis descrVyřazení segmentu či struktury discartedJméno souboru file-nameVlastnost functionalityIkona iconIkona zdroje icon-as-foreignOznačení služby dokumentu jako rozhraní interfacePopisek label-for-tableVlastnost label-overloadIdentifikace vlastnosti uživatele mapp-to-user