Výběr připojovaných vstupních dat join-input-where

Přiřazovací výraz podmínky pro výběr dat k připojované struktuře pro účely XML vstupu. Vybírá připojovanou instanci či instance.

{logical-expression}

Základním význam výrazu spočívá v tom, že pokud je jeho výsledek kladný, je testovaná instance z externího balíku k výchozí instanci připojena.

Logický výraz za pomoci zjednodušených XPath nástrojů vybírá z importovaného balíku dat ty instance, které se mají připojit do skládaného vstupního požadavku na uložení XML do databáze systému flexideo. Ve výrazech je možné využívat vedle parametrů především též odkazy do externí struktury výchozí na straně jedné a odkazy do externí struktury připojované (hledané) na straně druhé. Oba druhy odkazů jsou odlišeny v XDS standardními dvojtečkovými instrukcemi (před odkazem je ::). Jde však vždy o odkaz externí a tak i odkazy bez této instrukce jsou namířeny do externí struktury a odkazují přirozeně do instance typu v importovaném balíku dat. Tento typ je dán vlastností document vlastnické mapy mapp-to-app, která je při spojování tou výchozí. Na straně druhé odkazy se zdrojovou instrukcí na začátku ale také odkazují na externí typ (tedy na typ externí aplikace) a jde o typ, který je pomocí join-mapp v rámci imporovaného externího balíku k výchozí instanci připojován.

Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost join-input-where je možné uvést u následujících uzlů:

join-mapp - propojení map dokumentů (substruktura definice);