Volba pro zahrnování kmenového uzlu root-area

Odkaz na oblast interní struktury dokumenu. Pokud je odkaz uveden, tvoří odkazovaná oblast kmen dané mapy. Není-li uveden, je kmenem automaticky uzel dokumentu.

{absolute-reference}

Standardně tato vlastnost nebývá nastavována, protože mapování kmene dokumentu do vstupních i výstupních dat bývá logickým a očekávaným důsledkem nastavení mapy. Někdy však dochází k tomu, že chceme do mapy zahrnout pouze část určitého dokumentu a zacházet s ní, jako by to byl doument celý nebo jde o potřebu rozdělit mapování dokumentů do více map kvůli schopnosti zahrnout více externích typů při spojování map pomocí join-mapp. Jiným příkladem je situace, kdy obal (určený pomocí uzlu pack), který slouží i jiným typům má obsahovat přímo potomky určitého mapování a předřazení kmenového uzlu dokumentu je nežádoucí.

Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost root-area je možné uvést u následujících uzlů:

mapp-to-app - kmen mapy do externí aplikace (substruktura definice);