Párování externích instancí na interní pair-according-to

Solitérní výraz pro připárování externích instancí na interní při vstupním procesu dat, čímž je umožněn přechod z režimu insert na update.

{reference-to-mapped-segment}

Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost pair-according-to je možné uvést u následujících uzlů:

mapp-to - mapování segmentu do externí aplikace (substruktura definice);

mapp-to-app - kmen mapy do externí aplikace (substruktura definice);