Výběr připojovaných výstupních dat join-output-where

Přiřazovací výraz podmínky pro výběr dat k připojované struktuře pro účely XML výstupu.

{logical-expression}

Základním význam výrazu spočívá v tom, že pokud je jeho výsledek kladný, je testovaná instance z předpřipravených exportních dat k výchozí instanci připojena.

Výraz, který za pomoci zjednodušených XPath nástrojů vybírá z předpřipravených dat na výstupu ze systému ty instance, které se mají připojit do skládaného výstupního XML pro určitou aplikaci. Ve výrazech je možné využívat vedle parametrů především též odkazy do místní, výchozí struktury na straně jedné a odkazy do struktury připojované (hledané) na straně druhé. Oba druhy odkazů jsou odlišeny v XDS standardními dvojtečkovými instrukcemi. Tj. odkazy bez této instrukce jsou interní a odkazují přirozeně do typu daného vlastnickou definicí DocumentDef, kde je umístěna substruktura mapp-to-app a předmětná substruktura join-mapp. Na straně druhé odkazy se zdrojovou instrukcí :: na začátku ale také odkazují na interní typ (tedy ne na typ externí aplikace) a jsou tak chápány jako odkazy interního typu, ovšem jde o typ, který je pomocí join-mapp připojován a z předpřipravených dat vybírán.

Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost join-output-where je možné uvést u následujících uzlů:

join-mapp - propojení map dokumentů (substruktura definice);